KONSULTACJA KONTROLNA

1. Konsultacja kontrolna trwa 60 minut. Częstość konsultacji kontrolnych ustalimy wstępnie w czasie pierwszego spotkania, jednak w większości przypadków optymalne są dwutygodniowe odstępy między spotkaniami.

2. Na tym etapie, sposób współpracy jest już zwykle indywidualny i odmienny dla każdego pacjenta. Monitorujemy postępy, rozmawiamy o Twoich odczuciach, omawiamy ewentualne problemy oraz sugeruję możliwe rozwiązania.

3. Przed konsultacją kontrolną zachęcam do ponownego wypełnienia dzienniczka żywieniowego. Jest to najlepsze narzędzie do przeanalizowania zmian wprowadzonych przez Ciebie w diecie.

4. Jeśli jest taka konieczność, wprowadzam także zmiany w planie żywieniowym.


ANALIZA DZIENNICZKA PDF

ANALIZA DZIENNICZKA DOC